Třídní schůzky


Schůzky s rodiči:

8. září 2022 – třídní schůzky 15,30 – 16,00 hodin

1. prosince 2022 – konzultační hodiny dle potřeby od 13,00 – 15,30 hodin

12. ledna. 2023 – třídní schůzky od 16,00 hodin

9. – 12. května 2023 – dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)