Kontakt


Třídní učitelka:
Mgr. Kateřina Marková
e-mail:
markova@1zskadan.cz
Kancelář školy:
kancelar@1zskadan.cz, 474 335 121
Speciální pedagog
arabadziev@arabadziev.cz
Výchovná poradkyně:
vychovnyporadce@1zskadan.cz
Školní jídelna:
skolnijidelna@1zskadan.cz, tel. 474335123